HABERLER
Haberler

“Çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmalıyız”

   
       
 

Okul Sektör İşbirliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu (MTOYK) Toplantısı, ASO Teknik Koleji Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

ASO Teknik Koleji Müdürü Refik Sargın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar Ge Müdürü Erdoğan Özen ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Ahmet Bayır’ın da aralarında bulunduğu kurul üyeleri katıldı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Mesleki Faaliyetlerle ilgili bilgi aktaran Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Ahmet Bayır, “Okullarımızdaki alanlara göre sektördeki işletmelerle protokoller yapılması doğrultusunda çalışmalar yapıldı. Aylık mutat eşleştirme çalışmalarında Esnaf Oda ve OSB'lerden okullarımızdaki alanlara göre eşleşebilen işletmeler toplantılara davet edilerek, çalışmalar sürdürüldü." diye konuştu.

ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar Ge Müdürü Erdoğan Özen de yaptığı konuşmada; “ANKESOB olarak okul-sektör işbirliği toplantılarını çok önemsiyoruz. Toplantıların periyodik olarak üç ayda bir yapılması, çalışmaların aksamaması açısından bizce önemlidir. Zira, bu toplantıların okul-sektör işbirliğine yeni bir ivme kazandıracağına inanıyoruz. Teknolojide çok büyük çapta değişmeler yaşanıyor. Teknolojide meydana gelen değişimler, iş yapış biçimimizi de etkilemeye başladı. Hayatımıza yeni kavramlar girmeye başladı. Mesleki eğitim programlarını bilgi ve iletişim teknolojileri ile bağlantılı olacak şekilde yeniden uyarlamalıyız. Çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle çırak ve kalfalarımızı elbirliği ile donatmalıyız.” dedi.

Özen şöyle devam etti: “Çıraklık ve mesleki eğitimle ilgili yapılacak her türlü düzenlemenin çağın gereklerine ve ülkemiz şartlarına uygun, Esnaf ve Sanatkarlarımızın benimseyebileceği, zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı hükümlerin olduğu daha esnek, daha açık, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu gerçekleştiren, mesleki eğitim yönetiminde tüm paydaşların söz sahibi olduğu, kurul ve komisyonlarda eşit oya sahip, mevcut kazanılmış haklardan ödün vermeden, hakları ileriye götüren, mesleki eğitimde kalite ve verimliliği artıran, eğitim ve öğretim kurumları arasında rekabeti geliştiren, işgücü piyasasında yer alan taraflar arasında sinerji yaratan, ulusal yeterlilik sistemine uygun, istihdam için değil, istihdam içinde bir çıraklık ve mesleki-teknik eğitim, yeterlilik sistemi oluşturmaya yönelik olmalıdır."