HABERLER
Eğitim - Proje - AR-GE

KOSGEB Başkanı Biçer: Her zaman yanınızdayız

   
       
 

RÖPORTAJ                 ERDOĞAN ÖZEN  / DÖNEMEÇ Yazı İşleri Müdürü

KOSGEB Başkanı Recep Biçer'in verdiği bilgiye göre; 2010 yılından bu yana 18 binden fazla esnaf ve sanatkârımıza 227 milyon lirası geri ödemesiz, 22 milyon lirası ise geri ödemeli olmak üzere toplam 250 milyon liraya yakın destek sağlanmış.


Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulan; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın kısa adı KOSGEB’dir.


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Biçer, "KOSGEB olarak amacımız; büyüme ve istihdamın asıl kaynağı olan girişimci ve KOBİ’lerin, dolayısıyla esnaf ve sanatkârlarımızın gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu gelişimin devamlılığını sağlamaktır." dedi.


Makamında bir araya geldiğimiz KOSGEB Başkanı Recep Biçer'den, KOSGEB'in faaliyetleri çerçevesinde uygulanan Destek Programları ile esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik olarak sağlanan destekler hakkında bilgi aldık.


Erdoğan ÖZEN: Sayın Başkanım; KOSGEB 1990 yılından günümüze kadar küçük ölçekli işletmelere finansman desteğinde bulunan kuruluşlarımızın en önünde yer almaktadır. KOBİ’lere yönelik sağladığınız destekler doğrultusunda bugüne kadar hizmet verdiğiniz küçük ve orta ölçekli işletme sayısı kaça ulaşmıştır?


Recep BİÇER: KOSGEB yeni dönemde işletmelere, girişimcilere, KOBİ’lere yönelik projeleri olan meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara, geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere;  Genel Destek Programı, KOBİ Proje Destek Programı, KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı, AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, İşbirliği - Güç birliği Destek Programı ve Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı başlıkları altında destekler sağlamaktadır.    
1990-2002 döneminde ulaşılan KOBİ sayısı 4 Bin iken, 2015 yılı sonu itibariyle KOSGEB Veri Tabanına kaydedilen işletme sayısı 800 bini aşmıştır. Başlatılan destek programlar ile KOSGEB destekleri artarak devam etmektedir.


Erdoğan ÖZEN: Bir işte başarılı olmak için öncelikle düşünmek, istemek, planlamak ve adım atmak gerekir. Ancak, bunlar yeterli değildir. İşin bir de maddi boyutu vardır. Yoksa düşünmeniz, istemeniz hayalden öteye gidemez. İşte bu noktada girişimci olmak isteyenlere belli kurallar ve sertifikalar dâhilinde başvurmaları sonucunda hibe desteği verilmektedir. Bu desteklerden kimler, nasıl başvuru yaparak yararlandırılmaktadır?


Recep BİÇER: Aslında başarının sırrı, çok çalışmak ve sürekli kendini geliştirmekten geçmektedir. Desteklerden, KOSGEB Programından yararlanmak isteyen girişimci adayları;  KOSGEB’in düzenlediği veya KOSGEB ile işbirliği yapan İŞKUR, belediyeler, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlayan, KOSGEB’in Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı bitiren, Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler veya İŞGEM’lerde yer alan işletmeler yararlanabilir.
Öncelikli olarak; işletmelerin/işyerlerinin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve KOSGEB Müdürlüğü’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvurusu yapması gerekmektedir.


Erdoğan ÖZEN: Bugüne kadar girişimcilik eğitimi alan kişi sayısı ne kadardır? Bu eğitimi alanlardan kaç kişiye kuruluşunuzca finansman desteğinde bulunulmuştur?


Recep BİÇER: Kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği protokolleri kapsamında 2010-2016 yılları arasında Nisan ayı sonu itibariyle 11 bin 674 adet eğitim programı düzenlenmiş olup, bu eğitimlere katılan 438 bin 797 kişi girişimcilik sertifikası almıştır.
KOSGEB’in Yeni Girişimci Desteği ile 2010 yılından bugüne kadar 25 bin 415 işletmeye 374 Milyon TL civarında geri ödemesiz, 1500 işletmeye de 63 Milyon TL civarında destek sağlanmıştır.


Erdoğan ÖZEN: KOBİ’lerin finansmanlara erişiminde kolaylık sağlanması açısından Halkbank,  Ziraat Bankası ve Vakıfbank ile kuruluşunuz arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile sağlanan avantajlar hakkında bilgi verebilir misiniz?


Recep BİÇER: Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank ile KOBİ'lerimizin daha da gelişmesi yönünde yeni bir işbirliği programını hayata geçirdik. Bankalarla yaptığımız işbirliği çerçevesinde KOSGEB veri tabanına kayıtlı, güncel KOBİ beyannamesi onaylı işletmelere, uygun koşullarla kredi ve bankacılık hizmeti sunulmaktadır.
KOBİ’lerin finansmana erişimlerinde kolaylık sağlanması ve kredi imkânlarından daha fazla yararlanabilmelerini teminen sürdürülen faaliyetler kapsamında KOSGEB ile bankalar arasında işbirliği protokolü imzaladık. İşbirliği programı kapsamında sunulan 'KOSGEB İşbirliği Taksitli İşletme Kredisi' ile KOBİ’ler 60 aya varan vadelerde, uygun faiz oranlarıyla masrafsız kredi kullanabilmektedirler. İşletmeler protokol kapsamında belirlenen kredi türlerinde mevcut faiz oranları üzerinden indirim elde ederken, EFT/ havale gibi bankacılık işlemleri, çek defteri, kredi kartları, e-fatura, POS ve benzeri bankacılık ürün ve hizmetlerinde özel avantajlardan yararlanabilmektedirler.


Erdoğan ÖZEN: Sayın Başkanım, Biliyorsunuz esnaf ve sanatkârlarımız, kısıtlı sermayeleri ile emeğe dayalı çalışan, genelde işyerlerinde 10’dan az çalışanı olan, çoğunlukla kendisi veya en fazla bir, iki çalışanı olan işletmelere sahipler. KOSGEB olarak esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik özel destek modeli geliştirmeyi düşünüyor musunuz? Kısaca, Esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik olarak yapmış olduğunuz destekler nelerdir?


Recep BİÇER: Ülkemizde Esnaf ve Sanatkâr kesimi, 488 meslek kolunda faaliyet gösteren ve faaliyeti, sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna (TESK) bağlı bulunan 13 mesleki federasyon ve 82 birlik bünyesindeki 3.098 odaya kayıtlı, Temmuz 2015 tarihi itibariyle sayıları 1.5 milyona ulaşan esnaf ve sanatkârdan oluşmaktadır.
Kurulduğu 1990 yılından 2009 Eylül ayına kadar sadece imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelere hizmet ve destek sağlayan KOSGEB’in, hizmet ve ticaret sektörlerinin de hedef kitlesine dâhil edilmesiyle, çok daha fazla esnaf ve sanatkâra ulaşmasına olanak sağlanmıştır. Bu amaçla organizasyonel yapısını yeni döneme uygun hale getiren KOSGEB’in veri tabanında kayıtlı KOBİ sayısı 800 bini aşmış olu, bu miktarın yaklaşık yüzde 45’ini esnaf ve sanatkârlarımız oluşturmaktadır.


Esnaf ve sanatkâr kesimin ekonomik kriz, küreselleşmeden kaynaklanan yüksek rekabete uyum sağlayamama, yetersiz sermaye, gelenekçi ticari modeller, proje üretememe, tüketici tercihlerine cevap verememe, işbirliği ve kümelenme kültürünün eksikliği gibi sorunlarla karşı karşıya olduğu tespit edilmiştir. Bu sorunların çözümüne yönelik olarak, tüm paydaşların katkıları alınmak suretiyle, yapılan araştırmalar ve toplantılar neticesinde 7 öncelik, 30 tedbirden oluşan Esnaf ve Sanatkârlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) Strateji Belgesi ve Eylem Planı (ESDEP) Yüksek Planlama Kurulunca 09.04.2010 tarihinde kabul edilmiştir.
Bununla birlikte, 15 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği bir çerçeve yönetmelik olarak yürürlüğe alınmış ve kısa sürede Genel Destek Programı, KOBİ Proje Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı, KOBİ’lerin kullanımına sunulmuştur. 2011 yılı ortalarında devreye alınan Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile yürürlükte olan destek programı sayısı yediye çıkmıştır. Bu programlarımızdan esnaf ve sanatkârlarımız da yararlanabilmektedirler.
KOSGEB Destek Programları kapsamında 2010 yılından bu yana 18 binden fazla Esnaf ve Sanatkârımıza 227 milyon TL’si geri ödemesiz, 22 milyon TL’si ise geri ödemeli olmak üzere toplam 250 milyon TL’ye yakın destek sağladık. 
Son dönemde ise Girişimcilik Destek Programı dâhilinde yürüttüğümüz Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri kapsamında yeni nesil esnaf ve sanatkârların yetişmesine katkı sağlamaktayız.


Bu konuda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile imzalanan protokol kapsamında, KOSGEB desteklerinin TESK’e bağlı kuruluşlar, üyeleri ve KOSGEB hedef kitlesi içinde yer alan KOBİ’ler tarafından daha etkin kullanılabilmesi ve esnaf-sanatkar adaylarına yönelik girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılması, girişimciliğin geliştirilmesini teminen TESK ve bağlı kuruluşlarınca KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin verilmesi ve “KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinden” yararlandırılması hedeflenmiştir.


Erdoğan ÖZEN: Ülkemizin ekonomik gelişiminde ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında esnaf ve sanatkârlarımızın rolü herkesim tarafından kabul görmektedir. Ancak, esnaf ve sanatkârlarımızın rekabet güçlerini yükseltmek açısından KOSGEB’in vermiş olduğu desteklerden hangisini/hangilerini esnaf ve sanatkârlarımıza önerirsiniz?


Recep BİÇER: KOSGEB’in mevcut Destek Programları içerisinde bulunan Girişimcilik Desteği, özellikle esnaf ve sanatkâr girişimcileri kapsamaktadır. Yeni Girişimci Desteğinin özellikle genç sanatkârlarımızın iş dünyasına atılması aşamasında çok büyük bir önem arz ettiğini düşünüyorum. Girişimcilik Eğitimini başarı ile tamamlayan girişimci adaylarımız sertifikalarını aldıktan sonra, açmak istedikleri işyeri faaliyet konusuna göre KOSGEB’in desteklediği hedef sektörleri arasında bulunması şartı ile 50 bin TL hibe, 100 bin TL’de geri ödemeli destek alabilmektedirler.


Yine, mevcut işyeri faaliyette olan esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik olarak Genel Destek Programı ile adlandırdığımız ve içerisinde 15 kalemden oluşan çeşitli desteklerin bulunduğu bir Destek Programımız var. Esnaf ve Sanatkârlarımız bu programa da başvurabilirler.


Erdoğan ÖZEN: KOSGEB’in ileriye dönük yapmayı planlandığı çalışmalar ve projeleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?


Recep BİÇER: KOSGEB olarak temelde, büyüme ve istihdamın asıl kaynağı olan girişimci ve KOBİ’lerin, dolayısıyla esnaf ve sanatkârlarımızın ekonomideki paylarının artırılması ve daha rekabetçi hale getirilmesi için ihtiyaç duydukları şekil ve koşullarda desteklerle gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Önümüzdeki dönemde, Kalkınma Planları ve KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde, daha seçici olarak, gelişme potansiyeli yüksek işletmelere daha fazla kaynak aktarılması planlanmaktadır. Burada, orta ve ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren ve hızlı büyüyen işletmelerin ayrıcalıklı olarak destekleneceği programlar geliştirilecektir.


Erdoğan ÖZEN: Sayın Başkanım, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Esnaf ve sanatkârlarımız gerçekten çok zor şartlarda ayakta kalma mücadelesi vermektedir. İşlerini geliştirme ve acımasız rekabet ortamında var olma mücadelesi verebilmesi açısından esnaf ve sanatkârlarımızın her zamankinden daha fazla devletimizin desteğine ihtiyacı bulunmaktadır. Finansman desteğinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, geleceğe yönelik planlamalarında esnaf ve sanatkârlarımızın içinde bulundukları durum ve potansiyeli göz önüne alarak, stratejik destek programları oluşturmalıdırlar. Dönemeç dergimiz aracılığıyla esnaf ve sanatkâr kuruluşlarımıza, esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik olarak, son sözlerinizi alabilir miyiz?


Recep BİÇER: Esnaf ve sanatkârlarımız, ülkemizin ticari ve sanayi hayatının gelişiminde, geçmişten günümüze kadar önemli bir rol üstlenmişlerdir. Esnaf ve sanatkârlarımız ve onların üye oldukları kuruluşlar olan odalar ve birlikler bizim için çok değerlidir. Dolayısı ile esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Ayrıca, esnaf ve sanatkârlarımızın çalıştıkları işyerlerinde mutlu ve huzurlu olmaları, bizleri de mutlu eder. Tüm çalışma ve çabalarımız, ülkemize hizmet eden ve üreten insanlarımızın hemen yanı başında olmak içindir. Bundan dolayı, başta esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarımızın başkanları olmak üzere, tüm esnaf ve sanatkârlarımız, bulundukları bölgelerdeki KOSGEB hizmet müdürlüklerimizle daha sıkı işbirliği içerisine girmeli, bizim destek programlarımızdan en iyi şekilde istifade edebilmek için çaba göstermelidirler. Derginiz Dönemeç vasıtasıyla esnaf ve sanatkârlarımıza ulaşabilmem için vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar dileyerek, esnaf ve sanatkârlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.